Top

Prezentácia „Po stopách Mórica Beňovského“ v Paddler klube v Bratislave

Prezentácia „Po stopách Mórica Beňovského“ v Paddler klube v Bratislave

Predstavenie veľkého ostrova pri Afrike nielen z pohľadu prírodných krás, národných parkov, obyvateľstva a politickej situácie, ale aj ako exotickej krajiny, kde bol náš krajan, Móric Beňovský zvolený za kráľa kráľovi. Nové poznatky z bádania po jeho stopách na Madagaskare. V Paddler klube pri Dunajskom ramene v Bratislave sme prezentovali výsledky a zážitky našej prvej expedície na Madagaskar “Po stopách Mórica Beňovského 2010”. Vlado Dudlák prezentoval foto slide show s rozprávaním o expedícii. Bol premietnutý aj krátky trailer z prípravy dokumentárneho filmu o MB.