Top

Prezentácia na Myjave

Prezentácia na Myjave

Vladimír Dudlák prezentoval expedíciu “Po stopách Mórica Beňovského” na cestovateľskom festivale v Dome kultúry Samka Dudíka v Myjave.

 

Dom kultúry Samka Dudíka v Myjave