Top

Cestovateľský klub v DK Lúky

Cestovateľský klub v DK Lúky

Na cestovateľskom klube v DK Lúky v bratislavskej Petržalke prezentoval Vladimír Dudlák dokumentárny film, slide show a informácie z expedície “Po stopách Mórica Beňovského”.