Top

Dni Vrbového 2011

Dni Vrbového 2011

V meste Vrbové sa v októbri konali tradičné Dni Vrbového, na ktorých sme sa zúčastnili spolu aj s priateľmi z Nadácie Mórica Beňovského z Poľska. Vo dvore kúrie sme sa stretli aj s čestným pozvaným hosťom Jozefom Adamovičom. Večer sme strávili v Chateau Krakovany s našimi poľskými priateľmi. K partii beňovskológov a priateľov Madagaskaru sa pridal aj Luboš Antolík, člen vrbovsko-piešťanskej expedície na Madagaskar v roku 2010, ktorá umiestnila na pamätníku MB na Cap Este slovenskú tabuľku.

 

Jozef Adamovič a Vladimír Dudlák vo Vrbovom

 

Jerzy Romejko z Nadácie MP Poľsko s Jozefom Adamovičom a Vladimírom Dudlákom