Top

október 2011

V meste Vrbové sa v októbri konali tradičné Dni Vrbového, na ktorých sme sa zúčastnili spolu aj s priateľmi z Nadácie Mórica Beňovského z Poľska. Vo dvore kúrie sme sa stretli aj s čestným pozvaným hosťom Jozefom Adamovičom. Večer sme