Top

S Nadáciou Mórica Beňovského z Poľska vo Vrbovom a okolí

S Nadáciou Mórica Beňovského z Poľska vo Vrbovom a okolí

Členovia Nadácie Mórica Beňovského z Poľska – Jan Manikowski, Jerzy Romejko so synom a Filip Ostrowski zavítali na Slovensko do Vrbového. V rámci Dní Vrbového sa zúčastnili na slávnostnom uložení základného kameňa nového pamätníka Mórica Beňovského v centre mesta. Navštívili základnú školu v Ostrove a gymnázium vo Vrbovom. Zavítali aj na Bradlo k mohyle M.R.Štefánika. Z Poľska prišli na expedičnom aute Landrover, s ktorým plánujú v roku 2012 cestu po stopách Beňovského až na Sibír a do Ochotska.


Poliaci na návšteve v základnej škole v Ostrove

Poliaci na návšteve na gymnáziu vo Vrbovom


Vlado Dudlák s Poliakmi na námestí vo Vrbovom

Slávnostný sprievod mestom Vrbové

Jozef Adamovič, Jerzy Romejko a Vlado Dudlák pri Beňovského kúrii

S Poliakmi na mohyle M.R.Štefánika