Top

DK LÚKY – Po stopách Mórica Beňovského – prezentácia

DK LÚKY – Po stopách Mórica Beňovského – prezentácia

Dňa 14. februára sa konal v DK LÚKY na Vigľašskej ul.1 Cestovateľský klub, kde Vlado Dudlák formou dokumentárneho filmu a fotografií prezentoval nové poznatky z novembrovej expedície na Madagaskare „Po stopách Mórica Beňovského“.