Top

august 2013

Dňa 3.8.2013 sa konalo na hrade Stará Ľubovňa niekoľko podujatí s témou Mórica Beňovského, ako najslávnejšieho väzňa hradu. Podujatia sa zúčatnili aj Vrbovskí divadelníci z ochotníckej skupiny „Dyvallo spod šikmej veže“ s principálom Romanom Nikodémom. S predstavením Sprisahanie vystúpili na hradnom nádvorí pod holým

Dňa 2. augusta 2013 nás navždy opustil predstaviteľ Mórica Beňovského v seriáli Vivat Beňovský, herec a pedagóg Jozef Adamovič. Jozef Adamovič nám poskytol cenné rozhovory a vstupy pre naše dokumentárne filmy. Točili sme s ním v Beňovského kúrii vo Vrbovom