Top

Beseda o piatej v TV Bratislava

Beseda o piatej v TV Bratislava

Združenie Mórica Beňovského bolo pozvané do besedy o piatej na TV Bratislava, kde sa diskutovalo o výsledkoch a nových poznatkoch novembrovej bádateľskej expedície na Madagaskare. Pre TV Bratislava sme poskytli aj v minulosti exkluzívny rozhovor po návrate z našej prvej expedície v roku 2010. Táto beseda mala veľký ohlas a stala sa najreprízovanejšou besedou v roku 2011.