Top

Odkaz Mórica Beňovského na TA3

Odkaz Mórica Beňovského na TA3

Filmový dokument Odkaz Mórica Beňovského z produkcie ZMB, réžia Marek Kupčo, odvysielali na TV TA3 v dvoch dieloch (2x 28 min.) aj s dvomi reprízami. 1. časť filmu bola odpremiérovaná 9.8. o 19:30 a reprízovaná 10.8. o 14:30 a 13.8. o 13:30. 2. časť bola odpremiérovaná 11.8. o 21:30 a reprízovaná 12.8. o 14:30 a 14.8. o 12:30. Spolupracovali sme s výkonnou producentkou Máriou Abrahámovou.