Top

október 2018

Združenie Mórica Beňovského založilo dňa 4. októbra 2018 novú tradíciu – zorganizovalo podujatie “Móric Beňovský žije 2018”, na ktorom bola prvýkrát udelená "Medaila Združenia Mórica Beňovského" a  bola pokrstená kniha A. Fiedlera "Madagaskar moja láska". Toto slávnostné podujatie sa konalo symbolicky na lodi zakotvenej