Top

MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2018

MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2018

Združenie Mórica Beňovského založilo dňa 4. októbra 2018 novú tradíciu – zorganizovalo podujatie “Móric Beňovský žije 2018”, na ktorom bola prvýkrát udelená “Medaila Združenia Mórica Beňovského” a  bola pokrstená kniha A. Fiedlera “Madagaskar moja láska”.

Toto slávnostné podujatie sa konalo symbolicky na lodi zakotvenej na Dunaji v Bratislave (Dunajský Pivovar). Združenie Mórica Beňovského ocenilo za celoživotnú prácu a prínos ku kultúre dve významné slovenské osobnosti. Medailu Mórica Beňovského odovzdal riaditeľ združenia Ing. Vladimír Dudlák prvým laureátom tohto ocenenia – herečke SND a profesorke Božidare Turzonovovej a spisovateľovi Antonovi Hykischovi.

Oboch Združenie Mórica Beňovského ocenilo za ich mimoriadny príspevok ku kultúrnemu životu Slovenska a vyzdvihlo ich osobné nasadenie pri poznávaní a približovaní osobností slovenskej histórie.

Pani Božidara Turzonovová prvá dáma slovenského divadla zaujala mnnožstvom stvárnených divadelných postáv, ale zaskvela sa aj ako filmová herečka, okrem iného aj postavou Afanásie v seriáli Vivat Beňovský! Medaila jej bola odovzdaná za jej celoživotnú hereckú tvorbu a umelecký prínos pre slovenskú kultúru, za jej stále neutíchajúci záujem o slovenskú históriu a veci verejné, za jej vášeň, s ktorou sú spojené všetky jej životné aktivity.

Pán Anton Hykisch je známy predovšetkým vďaka svojmu románovému spracovaniu osudov cisárovnej Márie Terézie, ktorý vyšiel v roku 1984 pod názvom Milujte kráľovnú. V roku 2016 nadviazal na tému knihou o cisárovi Jozefovi II. Verte cisárovi. Obe knihy veľmi plasticky a verne zachytávajú dobovú atmosféru. Medaila mu bola odovzdaná za jeho celoživotnú literárnu tvorbu, umelecký prínos pre slovenskú kultúru a reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Zato, že nám otvoril nádherné okno do zaujímavých období slovenskej histórie v literárnej podobe, najmä v románoch Milujte kráľovnú a Verte cisárovi, v ktorých približuje súčasníkom epochu, v ktorej pôsobil Móric Beňovský a mnohé iné významné i menej známe osobnosti našej histórie.

Medailu Mórica Beňovského vyrazili v roku 2018 v Mincovni Kremnica na základe iniciatívy Združenia Mórica Beňovského. Výtvarný návrh pripravil dizajner Branislav Rónai.

Na podujatí bola tiež pokrstená kniha „Madagaskar – moja láska“ známeho poľského cestovateľa 20. storočia Arkady Fiedlera, ktorú v slovenskom preklade vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a Združenie Mórica Beňovského. Krstnými rodičmi boli Božidara Turzonovová a Anton Hykisch, ktorí knihu privítali na svete malgašským vanilkovým rumom a pieskom z Beňovského ostrova na Madagaskare, ktorý sa nachádza na najvýchodnejšom cípe tohto ostrova, neďaleko miesta kde žil a zahynul veľký rodák z Vrbového.

Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia miest, ktoré majú prienik s Móricom Beňovským, riaditeľ Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave, malgašskí partneri žijúci na Slovensku, režiséri, historici, účastníci expedícii na Madagaskare, Beňovského priamy potomok a ďalší vzácni hostia a partneri Združenia Mórica Beňovského.


Zahájenie podujatia ZMB v lodnom podpalubí


S malgašskými priateľmi


Pani Božidara Turzonová s Milanom Antolom a Ivanou Kučerovou


Prejav pána Hykischa


Prejav pani Božidary Turzonovej


Fils a Benarson, naši malgašskí priatelia


Krstná mama Božidara Turzonová s Tiborom Pekarčíkom a Vladimírom Dudlákom


Ocenení laureáti s riaditeľom ZMB


Medaila Mórica Beňovského


Páni Anton Hykisch, Imre Molnár a Roman Michelko v družnej diskusii


Na podujatí ZMB bola príjemná a voľná atmosféra