Top

Prednáška a workshop o Beňovskom v Londýne

Prednáška a workshop o Beňovskom v Londýne

Na základe iniciatívy pani Cecílie Kandráčovej, Zuzane Slobodovej a British Czech Slovak Association v Londýne sa konala prednáška a prezetácia na tému Móric Beňovský v Londýne. Na tomto podujatí sa podieľalo aj ZMB zaslaním filmu Móric Beňovský žije! v anglickom jazyku, ktorý tam bol odpremietaný a zaslaním ďalších prezentačných materiálov. Hlavným prednášateľom bol pán Andy Drummond zo Škótska, ktorý prezentoval svoju autorskú publikáciu o Móricovi Beňovskom. Svoju prednášku o Móricovi nazval „Was a Slovak ever the king of Madagascar?