Top

apríl 2023

V aprílovom mesačníku Magazín Nhttps://moricbenovsky.sk/wp-content/uploads/2023/04/12-15.pdf, ktorý zmapoval desať významných historických osobností, ktoré rozdeľujú i spájajú Maďarov a Slovákov. V Magazíne N bol spracovaný redaktorom Tomášom Galisom na štyroch stranách aj Móric Beňovský. Clánok vznikol na základe rozhovoru s Vladimírom Dudlákom. Aprílové vydanie Magazínu N bolo spracované