Top

apríl 2023

V aprílovom mesačníku Magazín N, ktorý zmapoval desať významných historických osobností, ktoré rozdeľujú i spájajú Maďarov a Slovákov. V Magazíne N bol spracovaný redaktorom Tomášom Galisom na štyroch stranách aj Móric Beňovský. Clánok vznikol na základe rozhovoru s Vladimírom Dudlákom. Aprílové vydanie Magazínu N bolo spracované