Top

Článok o Móricovi Beňovskom a ZMB v Novom Čase

Článok o Móricovi Beňovskom a ZMB v Novom Čase

23. apríla 2023 vyšiel v nedeľnom Novom Čase trojstranový článok redaktorky Andrei Kvintovej o Móricovi Beňovskom. Článok vznikol v spolupráci s riaditeľom ZMB na základe prednášky Vladimíra Dudláka na Prírodovedeckej fakulte UK v októbri 2022, na ktorom sa zúčastnila aj redaktorka Andrea Kvintová.

Clanok Benovsky v nedelnom Novom case 23042023