Top

Cestovateľský klub – prezentácia v DK Lúky

Cestovateľský klub – prezentácia v DK Lúky

Dňa 13. marca 2014 v rámci Cestovateľského klubu v DK LÚKY na Vígľašskej 1 v Petržalke prezentoval Vladimír Dudlák výsledky bádateľskej expedície MADAGASKAR 2013, na ktorej s pomocou geofyzikálnej technológie hľadali v lokalite Cap Est pozostatky Mórica Beňovského.