Top

Móric Beňovský žije 2022

Móric Beňovský žije 2022

Dňa 29. septembra 2022, pri príležitosti 276. výročia narodenia Mórica Beňovského, sa v Bratislave konal jubilejný 5. ročník slávnostného podujatia Združenia Mórica Beňovského. Na podujatí MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE sa tradične udeľuje ocenenie Medaila Mórica Beňovského. Tento rok prijali účasť na podujatí laureáti z troch krajín. 

Za celoživotný prínos, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a za knihu Kamčatka, v ktorej je zdokumentovaná história, ľudia, príroda ale aj málo známe informácie o pôsobení Mórica Beňovského na Kamčatke, bola udelená cena Medaila Mórica Beňovského prozaikovi, dramatikovi, scenáristovi,  cestovateľovi a prezidentovi Slovenskej republiky Dr. h. c. Ing. Rudolfovi Schusterovi, PhD.

Za pozitívne zviditeľňovanie pamiatky Mórica Beňovského doma aj v zahraničí a za rozvoj dobrých medzinárodných vzťahov bola udelená cena Medaila Mórica Beňovského prezidentovi Spoločnosti Mórica Beňovského, pánovi György G. Némethovi z Maďarska a prezidentovi Nadácie Mórica Beňovského, pánovi Janovi Manikowskému z Poľska.

Jedným z vrcholov večera bolo pokrstenie piateho dielu životopisného komiksu MÓRIC o Móricovi Beňovskom s názvom VZBURA NA KAMČATKE. Ide o najrozsiahlešie dielo v slovenskej komiksovej histórii, ktoré bude obsahovať 14 dielov. Krstnými otcami boli pán prezident Rudolf Schuster a spolutvorca komiksu Radovan Rybovič.

Súčasťou podujatia bola prezentácia nového dokumentárneho filmu “V koži Beňovského”, ktorý produkujú poľskí filmári Kasia Trzaska a Marek Kucharski, s premietnutím krátkeho traileru a  výstava fotografií Dominika Šuplatu “Ľudia Madagaskaru”, kde sú porovnané zábery poľského cestovateľa Arkady Fiedlera z roku 1937 s podobnými motívmi Dominika Šuplatu z Madagaskaru z roku 2022.  Slávnostný večer oživili video pozdravy laureátov minulých ročníkov, ktorý sa nemohli zúčastniť podujatia osobne.

Na podujatí sa zúčastnili štátna radkyňa veľvyslanectva Poľska na Slovensku, pani Marzena Ewa Krajewska, zástupkyňa Kultúrneho Inštitútu Maďarska v Bratislave, pani Žofia Kellerová, riaditeľka odboru kultúrnej diplomacie MZVaEZ, pani Jana Tomková, vedúci zastupiteľstva SR na Taiwane, pán Martin Podstavek, naša minuloročná laureátka pani Cecília Kandráčová s manželom, spisovateľ a laureát ocenenia ZMB pán Anton Hykisch, naši priatelia z Madagaskaru ako aj ďalšie osobnosti a vzácni hostia. Podujatie sa konalo na lodi RIVERS CLUB na pravom brehu Dunaja v Bratislave.