Top

Author: dominik

ZMB štartuje ďalšiu expedíciu na Madagaskar nielen po stopách Mórica Beňovského ale aj po stopách Arkady Fiedlera, poľského cesttovateľa a spisovateľa, ktorý žil na Madagaskare v rokoch 1937-38. Expedícia ZMB navštívy Antongilský záliv a dedinu Ambinanitelo, kde pôsobili Móric Beňovský v rokoch 1774-76 aj

Pozvánku na prezentáciu našej poslednej expedície na Madagaskar sme dostali aj od 2.D triedy zo Spojenej školy Sv. Rodiny v Bratislave - Petržalke. Súčasťou prezentácie bol aj interaktívny kvíz. Aj vďaka nemu si žiaci overili svoje vedomosti, ale hlavne sa