Top

Expedícia ZMB – Madagaskar november 2022

Expedícia ZMB – Madagaskar november 2022

ZMB štartuje ďalšiu expedíciu na Madagaskar nielen po stopách Mórica Beňovského ale aj po stopách Arkady Fiedlera, poľského cesttovateľa a spisovateľa, ktorý žil na Madagaskare v rokoch 1937-38. Expedícia ZMB navštívy Antongilský záliv a dedinu Ambinanitelo, kde pôsobili Móric Beňovský v rokoch 1774-76 aj Arkady Fiedler o 160 rokov neskôr. Členovia expedície Jozef Dermek, Patrik Šteller a Vladimír Dudlák chcú precestovať Ile Siante Marie, Foulpoint a Tamatave. V Tamatave je plánované stretnutie s lekárničkou českého pôvodu Rosy Beandapa, s ktorou si chcú spoločne uctiť pamiatku dona Vladimíra Stuchlého, ktorý v Tamatave pri svojej celoživotnej misii zomrel na následky COVID19 v marci 2021.