Top

Po covide na Madagaskare – článok v Lekárskych novinách

 

Z iniciatívy ZMB a Jozefa Dermeka – editora Lekárskych novín – vyšiel v decembrovom čísle Lekárskych novín článok autorky Rosie Beandapa, lekárničky českého pôvodu, žijúcej na Madagaskare v Tamatave aj s manželom. Článok „Po covide na Madagaskare“ sa zaoberá situáciou na Madagaskare po období lockdownu, spôsobeného pandémiou covid-19. V článku sa píše aj o donovi Vladimírovi Stuchlom, jeho diele a úmrtí v dôsledku ochorenia covid-19. Don Vladimír pôsobil na Madagaskare od roku 1986. Práci pre Madagaskar a jeho ľudí zasvätil celý svoj profesný život a poslanie ako saleziánsky kňaz. Rosie Beandapa s ním bola v kontakte počas jeho trojročného pôsobenia v lokalite Tamatave a bola pri ňom až do posledných chvíľ jeho života. Účastníci novembrovej expedície ZMB na Madagaskare – Jozef Dermek, Vlado Dudlák a Patrik Steller navštívili v Tamatave spolu aj s Rosie Beandapa a jej manželom cintorín s hrobkou saleziánov a uctili si pamiatku dona Vladimíra. Článok v LN je na strane 15 a 16.

LN12_22_web

V dome lekárničky Rosie Beandapa v Tamatave na Madagaskare. Zľava Gilbert Beandapa s manželkou Rosie, Vladimír Dudlák, riaditeľ Združenia Mórica Beňovského, Jozef Dermek, člen ZMB a editor Lekárskych novín.