Top

Premiéra muzikálu Móric Beňovský v Košiciach

Premiéra muzikálu Móric Beňovský v Košiciach

Svetová premiéra pôvodného slovenského muzikálu Móric Beňovský sa konala v Štátnom divadle v Košiciach dňa 29.11.2013. V roku 2013 boli Košice zároveň európskym mestom kultúry. Muzikál Móric Beňovský sa tak po niekoľkoročných prípravách dostal na scénu pred divákov. Vo foyeri divadla sa pred predstavením premietali filmy z produkcie ZMB, v ktorých sme použili hudbu z muzikálu. Dňa 30.11.2013 sa konala druhá slávnostná premiéra muzikálu, na ktorej sa zúčastnili ako čestní hostia aj zástupcovia ZMB – Katka a Vlado Dudlákovci. Po premiére sa stretli s tvorcami muzikálu Milanom Antolom a Ivanou Kučerovou ako aj s riaditeľom Spoločnosti Maďarsko-Malgašského priateľstva pánom G. Németh Györgyom. Vlado Dudlák mu pri tejto príležitosti v mene ZMB odovzdal zástavu Mórica Beňovského, akú Móric používal počas svojho pôsobenia na Madagaskare. 

Autorský a realizačný tím muzikálu MÓRIC BEŇOVSKÝ
Libreto: Milan Antol
Texty piesní: Vladimír Krausz
Hudba: Adrián Harvan, Milan Antol
Aranžovanie hudby: Adrián Harvan
Dramaturgia: Peter Himič
Réžia: Milan Antol
Choreografia: Ivana Kučerová
Scéna: Štefan Hudák
Kostýmy: Silvia Zubajová
Dirigent: Igor Dohovič
Zbormajster: Lukáš Kozubík


Ukážky z muzikálu nájdete na nasledujúcich odkazoch:
https://www.youtube.com/watch?v=ktiRWWOXiyA
https://www.youtube.com/watch?v=n7N42Mr3w4I
https://www.youtube.com/watch?v=vUg0pCPws6U