Top

Móric Beňovský žije 2020

Móric Beňovský žije 2020

Združenie Mórica Beňovského (ZMB) pristúpilo aj v tomto roku k udeľovaniu ocenenia Medaila Mórica Beňovského. Na podujatí „Móric Beňovský žije 2020“, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. septembra 2020 na dunajskej lodi Rivers Club, sa zúčastnilo 40 ľudí. Účastníkov ako hostiteľ privítal riaditeľ ZMB Vladimír Dudlák s ďalšími členmi Združenia. V úvodnom príhovore vyzdvihol záujem o účasť na akcii v čase, keď sa vďaka epidemiologickým dátam zhoršuje atmosféra a ochota stretávať sa osobne. Medzi účastníkmi osobitne pozdravil pani Božidaru Turzonovovú, herečku a laureátku Medaily, pani Moniku Olech, I. radkyňu Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave a zástupkyňu riaditeľa Poľského inštitútu, ktorá prišla aj s pánom manželom. Osobitne tiež privítal pána Pála Venyercsana, riaditeľa Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky v Bratislave.

Ako hudobný hosť na podujatí vystúpil Juraj Holoda, slovenský multiinštrumentalista, skladateľ a producent z Trenčína, ktorý je potomkom Mórica Beňovského. Riaditeľ ZMB Vladimír Dudlák spomenul laureátov ocenenia za rok 2018, ktorými sú pani Božidara Turzonovová a spisovateľ Anton Hykisch. V roku 2019 bola medzi ocenenými pani Anežka Boriová, známa filantropka, vďaka ktorej v spolupráci s donom Vladimírom Stuchlým (saleziánsky misionár, pôsobiaci na Madagaskare) postavili na Madagaskare novú školu, poskytli kontajner bicyklov zo Slovenska a minulý rok vybavili na Slovensku a v Rakúsku kontajner zdravotníckeho materiálu a techniky pre nemocnicu v Miarinarivo. Medzi ocenenými za rok 2019 bol tiež riaditeľ múzea a hradu Stará Ľubovňa pán Dalibor Mikulík. ZMB s ním pokračuje v spolupráci na vynovení expozície na hrade Stará Ľubovňa, venovanej Móricovi Beňovskému, najslávnejšiemu väzňovi hradu, z ktorého utiekol, aby sa zapojil do poľského odboja, čím sa začala jeho životná anabáza bojovníka a vzbúrenca z Kamčatky.

Účastníkov na diaľku cez telemost naživo pozdravila pani Estera Mlch z Bostonu (USA), potomkyňa po Beňovského dcére Rozálii a minuloročná nositeľka Medaily Mórica Beňovského. Vo svojom živom vstupe pozdravila účastníkov podujatia a zhrnula nové poznatky o návšteve mesta Newburgh (štát New York), kde sa na pôde Hasbrouck House v roku 1782 uskutočnilo osobné stretnutie medzi Beňovským a Washingtonom. Spomenula tiež priateľské väzby Beňovského s ďalšou významnou osobnosťou amerických dejín, Benjaminom Franklinom.

 

V krátkom vstupe Vladimír Dudlák privítal medzi účastníkmi aj Mikuláša Platthyho s manželkou, ďalšieho priameho potomka po Beňovskom, ktorý sa na akcii zúčastnil osobne. Spomenul tiež pred nedávnom zosnulú grófku Alžbetu Ambrozyovú (84), zástupkyňu najstaršej generácie potomkov Beňovského po dcére Žofii, ktorá bola strážkyňou Beňovského odkazu v tejto rodinnej línii a osobne sa zúčastnila na viacerých aktivitách mesta Vrbové. V nedávnych dňoch sa zástupcovia ZMB dozvedeli aj o úmrtí Edwarda Kajdański (94), najvýznamnejšieho poľského odborníka na život Mórica Beňovského a autora mnohých vzácnych štúdií a knižných prác.

Pred udelením Medaile Mórica Beňovského predstavil Peter Serina, predseda správnej rady ZMB, hlavné idey štatútu tohto ocenenia, medzi ktorými sú najmä parametre, ktoré mala inšpiratívna a neúnavná osobnosť Beňovského: jeho boj proti otrokárstvu a schopnosť spájať ľudí rôznych kultúr a pôvodu. Člen správnej rady ZMB Jozef Dermek stručne predstavil vznik Medaile MB (autor: B. Rónai), hlavné motívy, ktoré sú na nej zobrazené a zdôraznil, že ide o historicky prvú medailu Mórica Beňovského, razenú v Mincovni Kremnica.

 

Laureátmi Medaily Mórica Beňovského v roku 2020 sa stali manželia Ivana a Milan Antolovci.

 

Medaila Mórica Beňovského im bola udelená za prípravu a realizáciu muzikálového diela Móric Beňovský, ktorý mal premiéru v štátnom divadle v Košiciach v roku 2013, ako aj za ich neúnavnú energiu a prínos pre slovenskú kultúru na poli režijnom, scenáristickom, hereckom, tanečnom a choreografickom. Za všetky ich kreatívne počiny a dobrú vôľu.

Ivana Antolová rod. Kučerová je skúsená tanečnica a choreografka, ktorá aktívne pôsobila a pôsobí na profesionálnych scénach (Slovak Dance Theatre, SND, Divadlo NS, ŠDKE, BDKE). Interpretačne, autorsky aj asistentsky participovala na mnohých umeleckých produkciách a prezentovala sa na domácich aj zahraničných javiskách. V jej choreografickom defilé sú tituly La Bohéme, Samson a Dalila, Noc v Benátkach, Hair, Móric Beňovský, Pokrvní bratia, Zhŕňajova nevesta, Kocúrkovo, Rimanka, Na Skle maľované, Sloník, Ronja, Rómeo a Júlia, Malá morská víla. V interpretačnom balíku má tituly Strom, Rasputin, Oblaky, Vták Ohnivák, Jesus Christ Superstar, Carmen, Richard III., Cats, Rusalka, Bambuľka, Máša a Medveď, Cyrano z Predmestia, Rómeo a Júlia tanečné predstavenie, The Duchon´s, Cigáni idú do neba, Rómeo a Júlia muzikál, Na skle maľované, Ôsmy svetadiel, Sen noci svätojánskej, Šľahačková princezná, The Fifth Element a mnohé ďalšie.

Milan Antol je herec, režisér a manažér. Ako herec účinkoval v ŠD Košice a DJZ Prešov. Predstavil sa v hrách Rómeo a Júlia, Peer Gynt, Samovrah, Equus (výkon odmenený Cenou Janka Borodáča), Vlci, v muzikále Kabaret a.i. Účinkovanie v Divadle Aréna v hrách Komunizmus a Absolvent. V muzikáli Mareka Maďariča “Predaný básnik”. Bocatius v rovnomennej hre Rudolfa Schustera v Štátnom divadle Košice. Tesnošil Jánoš v hre Jana Chalupku Kocúrkovo v Štátnom divadle Košice. Ako manažér pôsobil vo viacerých televíziach ako programový a kreatívny riaditeľ. Bol členom rady RTVS. Pôsobil ako šéf činohry DJZ Prešov, riaditeľ činohry ŠD Košice. Režíroval viaceré muzikály a divadelné tituly ako Na skle maľované, Cik-cak-cik-cak-bum, Malý obchod s hrôzami a Móric Beňovský, pôvodný slovenský muzikál, kde bol zároveň spoluautorom.

Krst Komiksu

Na podujatí Móric Beňovský žije 2020 bol pokrstený druhý diel životopisného komiksu o Móricovi Beňovskom s názvom “MÓRIC – ÚTEK Z UHORSKA”, ktorý vzniká z iniciatívy Združenia Mórica Beňovského. Druhý diel má 40 strán a odohráva sa v období 1764-1767. Móric sa vracia domov do Vrbového po absolvovaní vojenskej školy. O deti sa stará poručník. Mladí Beňovskí trú biedu. Majetok rozobrali ich nevlastné sestry s manželmi. Móric berie spravodlivosť do vlastných rúk a zmocňuje sa dedičného majetku násilím. Beňovského obžalujú na súde švagrovia. Nasleduje dramatický útek na Spiš.

Autori ilustrácií sú výtvarníci Ladislav Dlhý a Martin Schwarz. Námet, scenár a dialógy spracovali Vladimír Dudlák a Mário Drgoňa. Na tvorbe prvého dielu komiksu sa podieľali aj  Ľubomír Bosák, Jozef Dermek, Peter Serina, Dominik Šuplata a ďalší. Komiksový životopisný príbeh  “MÓRIC” je rozdelený do 14tich dielov a bude postupne vychádzať v priebehu niekoľkých rokov.

Druhý diel komiksu bol pokrstený hlinou z ostrova Madagaskar. Na krste sa zúčastnil ilustrátor Martin Schwarz. Krstnými rodičmi komiksu boli tohoroční laureáti Ivana a Milan Antolovci.

Vladimír Dudlák predstavil najnovšie aktivity združenia, aktualizovanú webovú stránku www.moricbenovsky.sk, ktorá je priebežne dopĺňaná o množstvo unikátnych informácií, aktualít, filmových dokumentov, reportážií, archívnych materiálov a pod. Členovia ZMB pri rôznych výpravách aktívne prispeli k vyhľadávaniu stôp po Beňovskom, najmä na Madagaskare a v nadväzovaní kultúrnych väzieb s obyvateľmi tohto magického ostrova. Vladimír Dudlák na podujatí mal česť privítať zástupcov malgašskej komunity na Slovensku. Úžasná energia a temperament, ktorý nenechá nikoho chladným, sa prejavili aj na tejto neformálnej akcii. Podarilo sa nájsť a upevniť väzby medzi Malgašmi a Slovákmi, symbolicky na pôde podujatia, venovaného osobnosti Mórica Beňovského. Zrodilo sa mnoho nových myšlienok, ako tieto väzby rozširovať a poskytnúť priestor pre pravidelné stretnutia Malgašov žijúcich na Slovensku. Oficiálnu časť spoločenského večera obohatili viachlasné malgašské spevy v spontánnom podaní Norie, Angenicky a Dilary.

Celé podujatie po technickej stránke zabezpečoval člen ZMB Dominik Šuplata, ktorý pripravil priamy prenos krstu komiksu o Beňovskom na facebookovej stránke „Móric Beňovský a jeho svet“. Fotodokumentáciu počas podujatia zabezpečila Veronika Šuplatová.