Top

Večer Mórica Beňovského na Slovenskom Inštitúte v Budapešti

Večer Mórica Beňovského na Slovenskom Inštitúte v Budapešti

Vo štvrtok 28. októbra 2021 sa z iniciatívy Veľvyslanca SR v Maďarsku Pavla Hamžíka konala na Slovenskom Inštitúte v Budapešti konferencia „Večer MÓRICA BEŇOVSKÉHO“, ktorú spoluorganizovali Slovenský Inštitút v Budapešti a Združenie Mórica Beňovského. Podujatie otvorila svojim príhovorom riaditeľka SI v Budapešti pani Ildikó Siposová. Úvodnú prednášku s názvom „Móric Beňovský a jeho priami pokrvní príbuzní na Slovensku“ prezentoval Vladimír Dudlák, riaditeľ ZMB. V prednáške akcentoval slovenské korene a dokumenty v slovenskom jazyku, ktoré sa po Beňovskom zachovali ako aj ďalšie zdroje a historický výskum Júlie Hautovej a vrbovských historikov Ľuboša Bosáka a Patrika Kýšku. Historik Patrik Kunec ako ďalší prezentátor sa vo svojej prednáške zameral na pôsobenie Beňovského vo svete s dôrazom na jeho aktivity na Madagaskare. Prezentačnú časť ukončil György G. Németh, riaditeľ spoločnosti Maďarsko-Malgašského priateľstva. Rozprával o aktivitách v Beňovského roku 2021, ktorý oficiálne vyhlásila maďarská vláda. Ocenil pozitívnu spoluprácu so Združením Mórica Beňovského na Slovensku. Informoval o premiére muzikálu o Beňovskom, ktorá sa koná ďalší deň – 29. októbra v Budapešti, pričom György G. Németh je jeho producentom. V Maďarsku v roku 2021 okrem zorganizovanej konferencie a premiéry nového muzikálu vydali na počesť Mórica Beňovského poštovú známku, pamätnú mincu a pripravujú pomenovať po Beňovskom námestie v Budapešti aj so sochárskym dielom. Podujatie medzi maďarčinou a slovenčinou simultánne tlmočil pán G. Kovács László.

Poduajtia sa zúčastnilo 45 hostí vrátane slovenského redaktora RTVS pána Gregora Martina Papučeka. Na začiatku podujatia prišiel aj spisovateľ a národovec Gregor Papuček zpod Budínhradu. Prítomná bola maďarská televízia. Boli poskytnuté interview s prezentátormi pre maďarskú TV aj pre slovenské vysielanie RTVS.

Vypočujte si audio reportáž Gregora Martina Papučeka z konferencie.