Top

ZMB na medzinárodnej konferencii na Bratislavskom hrade

ZMB na medzinárodnej konferencii na Bratislavskom hrade

ZMB, na základe iniciatívy Maroša Mačuhu z Bratislavského okrášľovacieho spolku, malo prednášku na Bratislavskom hrade na medzinárodnej konferencii „VITAM ET SANGUINEM“ venovanej 300. výročiu narodenia cisárovnej Márie Terézie. V rámci sekcie „Cirkevné dejiny, vnímanie osobnosti Márie Terézie v súčasných dejinách“ predniesol Vladimír Dudlák 20 min. prednášku s názvom „Mária Terézia a Móric Beňovský – potvrdenie výnimočných činov“. Prednáška mala priaznivý ohlas v auditóriu, ľudia mali záujem aj o knihu Beňovský – vyhnanec a kráľ, ktorú sme vydali v spolupráci s VSSS v roku 2016. Prednáška je prístupná na webe – viď Móric Beňovský, Fakty a Prezentácie. Po prednáškovej časti sa konala v barokovej záhrade na Bratislavskom hrade spoločenská akcia „Baroková kratochvíľa“, na ktorej sa zúčastnili členovia ZMB Jozef Dermek a Vladimír Dudlák s manželkou. Na podujatí bol prítomný aj slovenský spisovateľ historických románov Anton Hykisch.
Program konferencie si môžete prečítať tu.


V družnom rozhovore s pánom Antonom Hykischom