Top

Prezentácia Madagaskar a Beňovský v KC Malý Berlín v Trnave

Prezentácia Madagaskar a Beňovský v KC Malý Berlín v Trnave

Na pozvanie kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave bol Vladimír Dudlák prezentovať nielen Madagaskar ale aj produkty vydavateľskej činnosti Združenia – naše knihy a komiks Móric.