Top

Prezentácie

Dňa 3.8.2013 sa konalo na hrade Stará Ľubovňa niekoľko podujatí s témou Mórica Beňovského, ako najslávnejšieho väzňa hradu. Podujatia sa zúčatnili aj Vrbovskí divadelníci z ochotníckej skupiny „Dyvallo spod šikmej veže“ s principálom Romanom Nikodémom. S predstavením Sprisahanie vystúpili na hradnom nádvorí pod holým