Top

ZMB

V januári 2011 nás oslovil režisér Milan Antol, ktorý už niekoľko rokov pracoval na príprave muzikálu Móric Beňovský. Po našom priateľskom a veľmi pozitívnom stretnutí začala naša tvorivá spolupráca na tomto veľkolepom projekte. Konzultovali sme spoločne scenár, dialógy, historické súvislosti

Prvé osobné stretnutie Vlada Dudláka a Filipa Ostrowského. Filip je Poliak plynulo hovoriaci po slovensky, má slovenskú manželku Ľudku a našiel si nás cez reláciu Bratislavskej televízie, kde sme robili rozhovor o našej prvej expedícii na Madagaskar v roku 2010. Filip je zakladateľom Nadácie

Prvé osobné stretnutie Vlada Dudláka a Stana Machovčáka. Stano pracuje na projekte odhalenia sochy na počesť Mórica Beňovského v Antalahe na Madagaskare. K tomuto počinu ho inšpirovala aj cesta na Madagaskar, ktorú podnikol v roku 2007 ako pilot na

Prvé stretnutie Vladimíra Dudláka s Jozefom Adamovičom sa uskutočnilo, po telefonickom dohovore, dňa 12. augusta 2010 v kaviarni hotela Kyjev v Bratislave. Stretnutie trvalo asi dve hodiny. Po vzájomnom predstavení sa prešla oficiálna konverzácia do družného rozhovoru na tému Móric Beňovský a projekty

Prepis rozhovorov BUDAPEST na Benovskeho ulici 2010 Prepis rozhovoru BUDAPEST Lugosi 2010 Prepis rozhovoru DEBRECEN Zsolt Cseke 2010 Filmový štáb v zložení Vladimír Dudlák, Ladislav Gažo, Robert Zipser a historici Patrik Kunec a Zsolt Horbulák prišiel 16. júla 2010

Dňa 25. júna 2010 zorganizovalo Združenie Mórica Beňovského sprevádzanie Malgašov do kraja, kde sa narodil ich kráľ. Na Slovensko prišla na naše pozvanie pani Beza, Malgaška kmeňa Sakalava, ktorá žije na ostrove Nosy Be aj so svojim partnerom Rakúšanom Ediem Schultzom.