Top

Author: Peter Serina

ZMB, na základe iniciatívy Maroša Mačuhu z Bratislavského okrášľovacieho spolku, malo prednášku na Bratislavskom hrade na medzinárodnej konferencii „VITAM ET SANGUINEM“ venovanej 300. výročiu narodenia cisárovnej Márie Terézie. V rámci sekcie „Cirkevné dejiny, vnímanie osobnosti Márie Terézie v súčasných dejinách“ predniesol Vladimír Dudlák

Expedičný tím ZMB v zložení Jozef Dermek, Vladimír Dudlák, Imrich Mattoš a Dominik Šuplata podnikli v termíne 11.11.-4.12.2016 na Madagaskare Expedíciu Masoala, ktorej súčasťou bol prechod okolo celého Masoalského poloostrova, v oblastiach, kde pôsobil Beňovský. Expedíciu sme začali na východnom myse Cap Est, kde

Filmový dokument Odkaz Mórica Beňovského z produkcie ZMB, réžia Marek Kupčo, odvysielali na TV TA3 v dvoch dieloch (2x 28 min.) aj s dvomi reprízami. 1. časť filmu bola odpremiérovaná 9.8. o 19:30 a reprízovaná 10.8. o 14:30 a 13.8. o 13:30. 2. časť bola odpremiérovaná 11.8.