Top

ZMB

Vladimír Dudlák v talkshow programu Music a la cARTte v Divadle L+S Na pozvanie moderátora Pavla Danišoviča sa Združenie Mórica Beňovského malo možnosť odprezentovať v talkshow a hudobnom programe Music a la cARTe v Divadle L+S, ktoré sa pred 200 divákmi

Združenie Mórica Beňovského založilo dňa 4. októbra 2018 novú tradíciu – zorganizovalo podujatie “Móric Beňovský žije 2018”, na ktorom bola prvýkrát udelená "Medaila Združenia Mórica Beňovského" a  bola pokrstená kniha A. Fiedlera "Madagaskar moja láska". Toto slávnostné podujatie sa konalo symbolicky na lodi zakotvenej

Združenie Mórica Beňovského v spolupráci s Mincovňou Kremnica vydalo v roku 2018 Medailu Mórica Beňovského. Medailové dielo podľa návrhu ZMB umelecky spracoval kremnický dizajner Branislav Rónai. Na prednej časti medaily je portrét Beňovského s jeho menom, rokom narodenia a

Z iniciatívy ZMB bol zrealizovaný projekt VODA PRE MADAGASKAR a finančná zbierka cez portál ĽUDIA ĽUĎOM. Podarilo sa vyzbierať 4000 eur, ktorými sme prispeli saleziánom na Madagaskare aby dotiahli z prameňa z neďalekých hôr pitnú vodu pre dve dedinky v oblasti Miarinarivo (centrálny

Vladimir Dudlák poskytol pre Mestskú TV Trnava niekoľko cestovateľských rozhovorov. Toto je relácia, ktorá bola venovaná expedíciam na Madagaskar "Po stopách Mórica Beňovského". Rozhovor bol natočený v septembri 2017 v priestoroch CK VICTORY TRAVEL v Trnave.   https://www.youtube.com/watch?v=2fcZ9SFwn6c  

Don Vladimír Stuchlý, slovenský salezián pôsobiaci na Madagaskare, sa v rámci svojej cesty po Európe sa zastavil v Trnave, kde odslúžil svätú omšu. Na bohoslužbe sa zúčastnilo veľa mladých ľudí, s ktorými mal po omši stretnutie a diskusiu o misijnom živote a dlhoročných skúsenostiach dona Vladimíra